کانال ایتا محتوای (رایگان) روانشناسی

در این کانال سعی میشود تا محتواهای کاربردی در اختیار مشاورین و روانشناسان عزیز قرار گیرد.

شما هم اگر محتوای مناسبی داشتید برای ما ارسال کنید تا در اختیار دیگران قرار دهیم.

ادمین:
@psychoyarr

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا محتوای (رایگان) روانشناسی

🎙 کارگاه «طرحواره درمانی» 👤 دکتر حمیدپور 📌بخش چهارم 📎 جلسه دهم #کارگاه #درمان #طرحواره_درمانی #صوت 🔸فهرست مطالب کانال🔸 🔸پیرامون رضایت اساتید🔸 محتوای روان شناسی 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 https://eitaa.com/psychoyar
🎙 کارگاه «طرحواره درمانی» 👤 دکتر حمیدپور 📌بخش چهارم 📎 جلسه نهم #کارگاه #درمان #طرحواره_درمانی #صوت 🔸فهرست مطالب کانال🔸 🔸پیرامون رضایت اساتید🔸 محتوای روان شناسی 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 https://eitaa.com/psychoyar
🎙 کارگاه «طرحواره درمانی» 👤 دکتر حمیدپور 📌بخش چهارم 📎 جلسه هشتم #کارگاه #درمان #طرحواره_درمانی #صوت 🔸فهرست مطالب کانال🔸 🔸پیرامون رضایت اساتید🔸 محتوای روان شناسی 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 https://eitaa.com/psychoyar
🎙 کارگاه «طرحواره درمانی» 👤 دکتر حمیدپور 📌بخش چهارم 📎 جلسه هفتم #کارگاه #درمان #طرحواره_درمانی #صوت 🔸فهرست مطالب کانال🔸 🔸پیرامون رضایت اساتید🔸 محتوای روان شناسی 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 https://eitaa.com/psychoyar
🎙 کارگاه «طرحواره درمانی» 👤 دکتر حمیدپور 📌بخش چهارم 📎 جلسه ششم #کارگاه #درمان #طرحواره_درمانی #صوت 🔸فهرست مطالب کانال🔸 🔸پیرامون رضایت اساتید🔸 محتوای روان شناسی 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 https://eitaa.com/psychoyar
🎙 کارگاه «طرحواره درمانی» 👤 دکتر حمیدپور 📌بخش چهارم 📎 جلسه پنجم #کارگاه #درمان #طرحواره_درمانی #صوت 🔸فهرست مطالب کانال🔸 🔸پیرامون رضایت اساتید🔸 محتوای روان شناسی 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 https://eitaa.com/psychoyar
🎙 کارگاه «طرحواره درمانی» 👤 دکتر حمیدپور 📌بخش چهارم 📎 جلسه چهارم #کارگاه #درمان #طرحواره_درمانی #صوت 🔸فهرست مطالب کانال🔸 🔸پیرامون رضایت اساتید🔸 محتوای روان شناسی 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 https://eitaa.com/psychoyar
🎙 کارگاه «طرحواره درمانی» 👤 دکتر حمیدپور 📌بخش چهارم 📎 جلسه سوم #کارگاه #درمان #طرحواره_درمانی #صوت 🔸فهرست مطالب کانال🔸 🔸پیرامون رضایت اساتید🔸 محتوای روان شناسی 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 https://eitaa.com/psychoyar
🎙 کارگاه «طرحواره درمانی» 👤 دکتر حمیدپور 📌بخش چهارم 📎 جلسه دوم #کارگاه #درمان #طرحواره_درمانی #صوت 🔸فهرست مطالب کانال🔸 🔸پیرامون رضایت اساتید🔸 محتوای روان شناسی 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 https://eitaa.com/psychoyar
🎙 کارگاه «طرحواره درمانی» 👤 دکتر حمیدپور 📌بخش چهارم 📎 جلسه اول #کارگاه #درمان #طرحواره_درمانی #صوت 🔸فهرست مطالب کانال🔸 🔸پیرامون رضایت اساتید🔸 محتوای روان شناسی 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 https://eitaa.com/psychoyar
🌹بخش چهارم رسید🌹 🎙 کارگاه طرح واره درمانی 👤 دکتر حمیدپور 📌 بخش چهارم .

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا