کانال ایتا محسن قنبریان

کانال نشر سخنان و مطالب استاد محسن قنبریان
(توسط ادمین اداره میشود)
.
ارتباط با مدیر کانال
@admin_ghanbarian
.
کانال دروس
@doros_ghanbarian
.
پیج اینستاگرام
instagram.com/ghanbarian.ir

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا محسن قنبریان

💠 ولاء ها و ولایت ها در قرآن حجت الاسلام محسن قنبریان رمضان ۱۴۴۵ / جلسه هفتم ▫️ وِلایت / وَلایت وِلایت= محبت و نصرت / وَلایت= سرپرستی. جوهر مشترک معنایی در هردو هست اما در واقعیت ایندو چه نسبتی به هم دارند؟ • وَلایت، جایی است که مردم با حاکم وِلایت داشته باشند. ▫️ ارباب، رقیب ولایت • با سه گانه مواجه ایم نه دو گانه: ارباب، ولاء منفی، ولاء مثبت! ولاء منفی، ولایت است اما منفی است؛ ارباب اصلا ولایت نیست، سلطه و غلبه است. • ارباب از دو حیث با ولاء مثبت و از یک حیث با ولاء منفی فرق دارد • فرق "لایتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله" با "لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء"؟! • اسلام "وصایت " دارد نه "ولایتعهدی" ▫️ شیعه قالتاق! • شیعه قالتاق، جریانی که سر نام علی(ع) جنگ فرقه ای می آفریند اما سبک سیاسی اموی را اسلام می داند! • چهل سال بعد از انقلاب اسلامی هم غدیر را ناقص جشن می گیریم! • دو غدیر امیرالمومنین و دو بیعت بی نظیر مردم • خطبه ۲۲۹؛ روز بیعت با امیرالمومنین روز جشن عمومی مردم ☑️ @m_ghanbarian
💠 ولاء ها و ولایت ها در قرآن حجت الاسلام محسن قنبریان رمضان ۱۴۴۵ / جلسه ششم ▫️ ولایت تشریعی • اعتباری است؛ جعل دارد و غصب دارد؛ بخلاف ولایت تکوینی! • هیچ مورد(از اب و جد تا حاکم) همراه با برده کردن نیست! • مفهوم رقیبِ ولایت در قرآن: ارباب ۱- آیه۳۹یوسف (ارباب متفرق مقابل الله) ۲- آیه۸۰ آل عمران (منع ارباب گرفتن ملائک و انبیاء) ۳- آیه۳۱توبه (منع ارباب گرفتن عالمان دینی) - تقلید ممنوع در نظر شهید مطهری ۴- آیه۶۴ آل عمران (آیه انقلابی برای همکاری با مسیحیت در نفی ارباب دینی ) - این آیه دو قرن بعد قرون وسطی آمد - اگر مانع ظهور دین حق نمی شدند، رنسانس اسلامی در اروپا حاصل می شد - اما مسلمین خود دچار ارباب و استبداد دینی شدند؛ امامت تبدیل به خلافت و خلافت تبدیل به سلطنت شد! - سخن رشید رضا در المنار درباره مجسمه معاویه در برلین ☑️ @m_ghanbarian
💠 ولاء ها و ولایت ها در قرآن حجت الاسلام محسن قنبریان رمضان ۱۴۴۵ / جلسه پنجم ▫️ ولایت تکوینی • آیت و مرآت بودن ولیّ (نه ولایت طولی)، جمع بین انحصار ولایت در خدا و تصرفات تکوینی است. • بیان شهید مطهری در شرک بودن وهابیت • عیسی(ع) هم آیت مبدا هم آیت معاد ▫️ ولایت تشریعی • همانطور که فرمود: انی اخلُقُ... (من خلق می کنم به اذن الله)؛ می فرماید: لاُحلّ لکم...(من حالا می کنم) • ولایت تشریع، بیان احکام الهی نیست؛ تشریع است! • روایت امام صادق(ع) درباره تفویض امر دین و امت به رسول الله برای راهبری بندگان • فرق بین "فریضه" و "سنت"؟! • ولایت فقیه، اجرای احکام نیست؛ حق تشریع موقت در مجرای "لیسوس عباده" است. • مشکل رهبانان(۳۱توبه) : ۱- ولایت تکوینی عیسی(ع) را به الوهیت خوانش کردند. ۲- نااهلان در جای ولایت تشریعی نشستند... ۳- زمامداری ولایتیه را هم به تملیکیه (ارباباً من دون الله) تبدیل کردند و دوره سیاه قرون وسطی بنیان نهادند! • غلوها درباره اولیاء، دینداری بیشتر نبوده، دنیا خواهی در سایه دین بازی بوده است... ☑️ @m_ghanbarian
📌حجت الاسلام قنبریان؛ ولایت سیاسی و اجتماعی امام علیه‌السلام ⏯ صوت کامل را اینجا بشنوید. 📚||مدرسـه‌ی علـوم انسـانی فکـرت|| @fekrat_sch @fekrat_sch
💠 ولاء ها و ولایت ها در قرآن حجت الاسلام محسن قنبریان رمضان ۱۴۴۵ / جلسه چهارم • انحصار ولایت حقیقی در خداوند - ولاء أب و جد اگر در مسیر ولایت الله نیافتاد باطل بودنش آشکار میشود (لا انساب بینهم یومئذ) - ولاء محبت و دوستی همچنین (الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو) - ولاء سرپرستی کفار همچنین (ان الکافرین لا مولی لهم) ▫️ تقسیم ولایت • ولایت تکوینی: ذیل ربوبیت تکوینی است. اعطاء وجود و کمالات وجود است. از سپهر درون انسان(عقل و اختیار) در تحقق اذن نمی گیرد؛ لذا تخلف بردار نیست. • ولایت تشریعی: ذیل ربوبیت تشریعی است. تربیت انسان و تنظیم مجتمع انسانی است. از سپهر عقل و اختیار انسان می گذرد؛ لذا تخلف بردار است! - اینجا منطقه یاری خواهی ولی الله است؛ تبیین، مقابل شک و شبهه و تحریک مقابل شهوت و تخدیر. • تفاوت مهم آیه۶ مائده و آیه تطهیر: آیه تطهیر اراده تکوینی بر طهارت اهلبیت است لذا مفید عصمت است بخلاف آیه۶ مائده که اراده تشریعی خداوند بر طهارت مومنان است، لذا تخلف پذیر است. • هیچ ولایتی(چه حق،چه باطل) در عرض ولایت الله نیست؛ در طول هم نیست! • ولایت های حق، آیت و مظهر ولایت الله اند؛ این اول آن ولیّ را نابود(فانی) و بعد با حق باقی می کند و توحید میشود. • شیطان برای هردو ولایت، بدل دارد: - سحر و جادو برای اشتباه در ولایت تکوین - خطوات برای تشریع ▫️ پاره آیات این جلسه آیات ۴۵تا ۵۳ آل عمران ☑️ @m_ghanbarian
✍🏻 نظر حجت الاسلام قنبریان درباره ماجرای درمانگاه قم افراد صاحب رسانه به وضعیت دنیای کنونی و برساخت سازی دشمن باید دقت کنند. ما در قضاوت نباید شتاب کنیم. بله میتوانیم از جهاتی سؤال کنیم مثلا آیا واقعا این روحانی فیلم یا عکس گرفته است یا خیر؟ اما این که یک باره قضاوت کنیم و دو قطبی شدیدی بسازیم واضح است که این گسست اجتماعی را بیشتر میکند که به سود هیچ طرفی نیست. از طرف دیگر اینکه مثلا عکس برداری از بی حجاب را با گوشی موبایل در بستری که تعریف شده، مجاز و مورد حمایت قانون بدانیم ولی انتشار عمدی و حتی غیر عمدی اموال مسئولین را جرم انگاری کنیم و این مقوله را محرمانه بدانیم، ممکن است گسست ها و احساس تبعیض را بیشتر کند. 🔖 برگرفته از مصاحبه ای با مباحثات چکیده مصاحبه متن کامل مصاحبه ☑️ @m_ghanbarian
💠 ولاء ها و ولایت ها در قرآن حجت الاسلام محسن قنبریان رمضان ۱۴۴۵ / جلسه سوم ▫️ ماهیت و حقیقت ولایت • واقعیت ولایت در مصادیق متعدد از محسوس تا معقول • دو نحوه نسبت در ولایتها: - متوافقه الاطراف (مثل دوستی) - متخالفه الاطراف (مثل پدر و پسر) ❓رابطه خدا_انسان: آیات عجیب ۵۱و۵۲ سباء: مکان قریب/ مکان بعید! خدا به ما نزدیک ما از او دور! • دو اضافه: مقولی و اشراقی 🔸 حقیقت ولایت • تنها ولایت حقیقی، ولایت خداوند؛ بقیه ولایتهای واقعی اگر ذیل آن باشد، می ماند • هنالک الولایه لله الحق - دوستان اینجا ولاء طرفینی موافقه الاطراف داشتند در ظهور حقیقت: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو - کفار و منافقان هم اینجا ولایت بین هم داشتند اما در ظهور حقیقت: مأواکم النار هی مولاکم! - نکته ظریف آیه ۱۱محمد • نظام پادشاهی، حد و تعریف ولایت خداوند را به خود اختصاص میدهد! - میرزای نائینی در تنبیه الامة حکومت را به: استبداری تملیکیه/ ولایتیه امانتیه تقسیم می کند! 🔅 پاره آیات این جلسه: آیات اول سوره شوری ☑️ @m_ghanbarian
🔰 فقط راه افتاده ها باهم یکی میشوند...! 💠 برشی از جلسه دوم سخنرانی ظهرهای رمضان با موضوع "ولاءها و ولایت ها در قرآن"! 🎧 برای قضاوت بهتر فایل کامل صوتی این جلسه را بشنوید حجت الاسلام قنبریان ☑️ @m_ghanbarian
⁉️ جزوه اِنَّکُم مسئولون! 🔹 گفتاری از حجت‌الاسلام قنبریان با تأملی بر مسئولیت اجتماعی و چگونگی رسیدن به قله 📖 #بخوانید 🌐 #شبکه_گرا 🆔 @geraa_ir

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا