کانال ایتا 한국드라마 🇰🇷 کره دراما

ـبزرگترین و کیوتـ ترین کانالـ کُرهـ جنوبیـ✨🍓 سریال های کره ای رایگان🇰🇷 پر از میکس کره ای رایگان🥢 بهترین کانال کیدرامایی🌸 بهترین عکسا کیدرما 💕 کیوتـ ترین چنل کیپاپیـ✨🍭 لینک چنله نایصمون :@KOREALOVE

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا 한국드라마 🇰🇷 کره دراما

✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#با_شوهرم_ازدواج_کن✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻
✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#عشق_بی_چهره✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻
✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#شکوفه_شب✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻
✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#پادشاه_زمین✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻
✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#ترکیبی✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻
✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#هندوانه_چشمک_زن✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻
✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#آقای_ملکه✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻
✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#آقازاده✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻
✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#اکیپی_از_کراشام✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻
✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#مقدر_شده_باتو✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻
✦✿↜#میکس💕 ✦✿↜#دلیل_حال_خوبمی:)✨🌱 ✦✿-->ɴᴇᴡ ᴘᴏsᴛ ✦✿-->ᴇsᴋɪ=🔪🙂 ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻ 🇰🇷|-->@KOREALOVE ↜ ⿻🌸……….……🍱🥢……..…..…🌸⿻

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا