کانال ایتا Update

Eitaa Update

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا Update

🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 6.4.22 بروزرسانی شد 🔸 امکاناتی که در این نسخه به برنامه افزوده شده در لینک زیر قابل مشاهده است: https://eitaa.com/eitaa/258 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ کافه بازار 2️⃣ مایکت
🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 6.4.14 بروزرسانی شد 🔸 امکاناتی که در این نسخه به برنامه افزوده شده در لینک زیر قابل مشاهده است: https://eitaa.com/eitaa/256 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ کافه بازار 2️⃣ مایکت 3️⃣ وب‌سایت رسمی ایتا
🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 6.3.7 بروزرسانی شد 🔸 برطرف شدن تعدادی از ایرادات گزارش شده 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ کافه بازار 2️⃣ مایکت 3️⃣ وب‌سایت رسمی ایتا
🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 6.2.2 بروزرسانی شد 🔸 امکاناتی که در این نسخه به برنامه افزوده شده در لینک زیر قابل مشاهده است: https://eitaa.com/eitaa/232 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ کافه بازار 2️⃣ مایکت 3️⃣ وب‌سایت رسمی ایتا
🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 6.2 بروزرسانی شد 🔸 امکاناتی که در این نسخه به برنامه افزوده شده در لینک زیر قابل مشاهده است: https://eitaa.com/eitaa/226 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ کافه بازار 2️⃣ مایکت 3️⃣ چارخونه 4️⃣ وب‌سایت رسمی ایتا
🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 5.2 بروزرسانی شد 🔸 امکاناتی که در این نسخه به برنامه افزوده شده در لینک زیر قابل مشاهده است: https://eitaa.com/eitaa/209 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ کافه بازار 2️⃣ مایکت 3️⃣ چارخونه 3️⃣ وب‌سایت رسمی ایتا ——————— اگر حین نصب با خطایی مواجه شدید، لطفا روی «Install Anyway» یا «درهرحال نصب شود» بزنید
🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 5.0 بروزرسانی شد 🔸 امکاناتی که در این نسخه به برنامه افزوده شده در لینک زیر قابل مشاهده است: https://eitaa.com/eitaa/202 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ مایکت 2️⃣ چارخونه 3️⃣ وب‌سایت رسمی ایتا
🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 4.8 بروزرسانی شد 🔸 امکاناتی که در این نسخه به برنامه افزوده شده در لینک زیر قابل مشاهده است: https://eitaa.com/eitaa/196 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ کافه بازار 2️⃣ مایکت 3️⃣ چارخونه 4️⃣ وب‌سایت رسمی ایتا
🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 4.7.5 بروزرسانی شد 🔸 امکاناتی که در این نسخه به برنامه افزوده شده در لینک زیر قابل مشاهده است: https://eitaa.com/eitaa/192 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ کافه بازار 2️⃣ مایکت 3️⃣ چارخونه 4️⃣ وب‌سایت رسمی ایتا
🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 4.7 بروزرسانی شد 🔸 امکاناتی که در این نسخه به برنامه افزوده شده در لینک زیر قابل مشاهده است: https://eitaa.com/eitaa/190 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ کافه بازار 2️⃣ مایکت 3️⃣ چارخونه 4️⃣ وبسایت رسمی ایتا
🔹 برنامه اندروید ایتا به نسخه 4.2 بروزرسانی شد 🔸 امکاناتی که در این نسخه به برنامه افزوده شده در لینک زیر قابل مشاهده است: https://eitaa.com/eitaa/167 🔹 منابع رسمی برای دریافت این نسخه: 1️⃣ کافه بازار 2️⃣ مایکت 3️⃣ چارخونه 4️⃣ وبسایت رسمی ایتا

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا