کانال ایتا 🔵 بیمه تعاون، نمایندگی ۴۴۸۴ 🔴

بیمه تعاون نمایندگی ۴۴۸۴
نمایندگی جعفریانی با مدیریت سالمی فرد
مشاوره رایگان 👇🏻
@mahmood_S64
آدرس:آران و بیدگل خیابان سلیمان صباحی نمایندگی بیمه تعاون
شماره تماس
۰۹۱۳۲۶۰۳۷۶۷-۰۳۱۵۴۷۲۳۲۲۹

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا 🔵 بیمه تعاون، نمایندگی ۴۴۸۴ 🔴

💐 یک عمر آسایش با #بیمه_تعاون 🙋‍♂️ همراه بیمه ای شما محمود سالمی فرد 📭 خیابان سلیمان صباحی، روبه روی کوچه سلیمان بیست و سوم 📞 ۰۹۱۳۲۶۰۳۷۶۷ 📞 ۰۳۱-۵۴۷۲۳۲۲۹ ✅ به خانواده ما بپیوندید : 🔰https://eitaa.com/taavon_4484
🔰 خطرهای‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر ✏️سرنشینان‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ در مقابل‌ حوادث‌ مذکور در بند تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ قراردارند و تابع‌ شرایط عمومی‌ بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌ می‌باشند; اما در صورتی‌ که‌ بروز و منشأ حادثه‌یکی‌ از خطرات‌ مذکور در ذیل‌ باشد، بیمه‌گر تعهدی‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد. ✏️خسارات ‌ناشی ‌از خطرات‌طبیعی‌ مانند زلزله‌، سیل‌، طوفان‌، صاعقه‌ و آتشفشان‌ که‌ انسان‌ در ظهور وبروز آنها دست‌ نداشته‌ و بروز آن‌ خارج‌ از اراده‌ بشر است. ✏️خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، اعتصاب‌ و ... که‌ معروف‌ به‌ خطرات‌ اجتماعی‌ است‌ قابل‌ جبران‌ نیست‌ مگر این‌ که‌ شرط خلاف‌ دیگری‌ بین‌ طرفین‌ قرارداد توافق‌ شده‌ باشد. ✏️خسارات‌ ناشی‌ از کاربرد وسیله‌ نقلیه‌ در مسابقات‌ شرطبندی‌ و آزمایشهای‌ رانندگی خسارات‌ ناشی‌ از تشعشعات‌ رادیواکتیویته‌ و اشعه‌ یون‌زا. ✏️خسارات‌ وارد به‌ سرنشینان‌ اتومبیل‌ چنانچه‌ در زمان‌ سوختگیری‌ آن‌ ایجاد شده‌ باشد. اصولا خسارات‌ وارد در صورتی‌ قابل‌ جبران‌ است‌ که‌ راننده‌ دارای‌ گواهینامه‌ مجاز رانندگی‌ باشد. درصورتی‌ که‌ حادثه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و ازکارافتادگی‌ سرنشینان‌ اتومبیل‌ شود، غرامت‌ براساس‌ جدول‌نقص‌ عضو و ازکارافتادگی‌ پرداخت‌ و تسویه‌ خواهد شد
🔰خطرهای‌ مورد تعهد بیمه‌گر ✏️براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌، چنانچه‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزی‌،انفجار، واژگون‌ شدن‌، منحرف‌ شدن‌ و یا سقوط باعث‌ بروز هرگونه‌ خسارت‌ جرح‌ و فوت‌ سرنشینان‌ اتومبیل‌ شود، بیمه‌گر متعهد است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ پرداخت‌ کند. لازم‌ به‌ ذکراست‌ که‌ تعهد بیمه‌گر در مورد بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌ محدود به‌ ظرفیت‌ مجاز اتومبیل‌ مورد بیمه‌است‌. در واقع‌ بیمه‌ سرنشین‌ نوعی‌ بیمه‌نامه‌ حادثه‌ است‌ که‌ در آن‌ خطرات‌ مورد بیمه‌، محدود به‌مواردی‌ است‌ که‌ در بیمه‌نامه‌ از آنها به‌ عنوان‌ حوادث‌ مشمول‌ بیمه‌ نام‌ برده‌ شده‌ است. 📝 ادامه دارد .....
📄بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ و راننده‌؛ ✏️اصولا هر تصادف باعث‌ بروز دو نوع‌ خسارت‌ می‌شود؛ 📎۱: خساراتی‌ است‌ که‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌آید که‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و دیگر خساراتی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌نقلیه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشینان‌ آن‌ وارد می‌آید. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را می‌توان‌ از محل‌ بیمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ و یا مازاد ثالث‌ جبران‌ کرد 📎۲: دسته‌ دوم‌ خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ که‌ خسارات‌مالی‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از این‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را می‌توان‌ از محل‌بیمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبیل‌ جبران‌ کرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ یا باید از طریق‌ بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌ جبران‌ شود ویا بیمه‌نامه‌ دیه‌ این‌ گونه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ را جبران‌ کند. دراین‌ حالت‌ چنانچه‌ شرکت‌ بیمه‌سرنشینان‌ اتومبیل‌ را بیمه‌ کرده‌ باشد، در صورت‌ بروز خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد کرد 📝 ادامه دارد ....
✏️خطرهای‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر؛ 👇خسارتهای‌ زیر از شمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر خارج‌ است‌: 📎۱: خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، انقلاب‌ 📎۲: خسارات‌ ناشی‌ از خطرات‌ طبیعی‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، صاعقه‌ و طوفان 📎۳: خسارات‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ ناشی‌ از اشعه‌ یون‌زا و رادیواکتیویت 📎۴: خسارات‌ وارد به‌ محمولات‌ وسایل‌ نقلیه‌ مورد بیمه 📎۵: خسارات‌ ناشی‌ از محکومیت‌ جزایی‌ و پرداخت‌ جرایم 📎۶: خسارات‌ وارد ناشی‌ از عمل‌ متصرفین‌ غیرقانونی‌ وسایل‌ نقلیه‌ یا رانندگان‌ فاقد گواهینامه‌ 📎۷: خسارات‌واردبه‌بیمه‌گذاروکالا، اموال‌، ساختمانهاو وسایل‌نقلیه‌تحت‌مالکیت‌ و یا تصرف‌ بیمه‌گذار 📝 ادامه دارد.....
📱بیمه‌ شخص‌ ثالث؛ افرادی‌ که‌ در یک‌ جامعه‌ زندگی‌ می‌کنند باید تابع‌ قوانین‌ و نظامات‌ آن‌ جامعه‌ باشند و به‌ همین‌ دلیل‌ چنانچه‌ شخصی‌ چه‌ از روی‌ عمد و چه‌ به‌ علت‌ بی‌احتیاطی‌ و غفلت‌ مرتکب‌ عملی‌ خلاف‌ قانون‌ ومقررات‌ شود، مسئول‌ بوده‌ و باید به‌ مجازات‌ متناسب‌ با آن‌ بی‌احتیاطی‌ برسد و زیان‌ وارد اعم‌ از مالی‌ ویا جانی‌ را جبران‌ کند. مسئولیت‌ مدنی‌ زمانی‌ جنبه‌ عملی‌ به‌ خود می‌گیرد که‌ شخص‌ مقصر حادثه‌ مجبورشود زیان‌ وارد به‌ شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ کند. تفاوت‌ مسئولیت‌ مدنی‌ با مسئولیت‌ جزایی‌ در این‌ است‌ که‌مسئولیت‌ جزایی‌ قابل‌ بیمه‌ کردن‌ نیست‌ و مغایر قوانین‌ و عرف‌ جوامع‌ انسانی‌ تلقی‌ می‌شود. بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ در ایران‌ در بیست‌ و نهم‌ دیماه ‌ ۱۳۴۷ به‌ تصویب ‌رسید تا مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گذار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ در نتیجه‌ حوادث‌ ایجاد شده‌ از وسیله‌ نقلیه‌مورد استفاده‌ خود را بیمه‌ کند ؛ ✏️ ادامه دارد .........
🔥پوشش های بیمه آتش سوزی تعاون خطرات اصلی تحت پوشش بیمه آتش سوزی تعاون آتش سوزی، صاعقه و انفجار می باشد که برای خرید پوشش های اضافی ابتدا باید خطرات اصلی را خریداری کنید. این خطرات فاقد فرانشیز بوده و شرکت بیمه تعاون بخش زیادی از از خسارت وارد شده را جبران می کند. بعد از خرید بیمه نامه اصلی می توانید پوشش های اضافی را با پرداخت حق بیمه اضافه تر خریداری کنید. این خطرات شامل موارد زیر می باشد: خسارت ناشی از زلزله، طوفان و سیل سقوط هواپیما و هلیکوپتر سرقت با شکست حرز شکست شیشه خطرات و ضایعات ناشی از برف و باران ترکیدگی لوله آب ظروف تحت فشار صنعتی هزینه پاکسازی
🔥بیمه آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها ✏️بیمه آتش سوزی تعاون، ساختمان، تاسیسات و موجودی مربوط به کلیه واحدهای تجاری،اداری، تعمیرگاه ها، بیمارستان ها، اماکن عمومی، بنگاه های معاملاتی، فروشگاه های مواد غذایی و پروتئینی، آموزشگاه ها و مراکز خدماتی را در مقابل خطرات اصلی و اضافی تحت پوشش قرار می دهد.
🔥بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی ✏️این نوع بیمه آتش سوزی تعاون، ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات، موجودی انبار و یا کالاهای ودر حال ساخت واحدهای صنعتی (کارگاه ها و کارخانه جات ) را تحت پوشش قرار می دهد.
🔥بیمه آتش سوزی منازل مسکونی ✏️در این نوع بیمه آتش سوزی تعاون، منازل مسکونی(مجتمع مسکونی، آپارتمان، ویلا) به همراه تاسیسات و اثاثیه داخل آن در مقابل خطرات اصلی(آتش سوزی، صاعقه و انفجار) بیمه می شود. جهت آسودگی خاطر می توان بیمه نامه را با پوشش های اضافی (زلزله، سیل، صاعقه، رانش زمین و…) بیمه کرد.
🔥انواع بیمه آتش سوزی و زلزله تعاون 🔥بیمه آتش سوزی منازل مسکونی 🔥بیمه آتش سوزی صنعتی 🔥بیمه آتش سوزی غیر صنعتی و انبارها

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا