کانال ایتا مشاوره قانون کار | استاد آرانی

ارائه اطلاعات مفید و کاربردی در زمینه رابطه کارگر و کارفرما

شماره تماس: 09122531800

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا مشاوره قانون کار | استاد آرانی

سؤال : کارگری که بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به استعفا موضوع تبصره ماده 21 قانون کار، رأسا اقدام به ترک کار وقطع یکجانبه رابطه کار می نماید، مستحق دریافت حق سنوات((مزایای پایان کار)) می باشد یا خیر؟ پاسخ: هرچند تعریفی از واژه((ترک کار)) در قانون کار بعمل نیامده ولی حقوقدانان رشته حقوق کار، ترک کار را به معنی فسخ یکجانبه قرارداد کار از سوی کارگر دانسته اند. قانون کار در زمینه تعلق یا عدم تعلق حق سنوات به کارگرانی که ترک کار میکنند، هیچ نظریه ای صادر نکرده است، به همین دلیل از تاریخ تصویب قانون کار، نظر کارشناسی وزارت کار همواره بر این قاعده استوار بوده که کارگرانی که ترک کار نمایند، پرداخت حق سنوات به آنان تعلق نمی گیرد، بطوریکه دربند4دستورالعمل شماره 17 معاون روابط کار وزارت کار مصوب سال1390 بیان شده نظر به اینکه قانونگذار برای ترک کار حق سنوات پیش بینی نکرده است، چنانچه‌ کارگر دارای قرارداد دائم باشد وترک کارکند، حق سنوات به وی تعلق نمی گیرد. و در بند 5 دستورالعمل ذکرشده آمده است، چنانچه کارگر دارای قرارداد مدت موقت باشد و ترک کار کند، درصورتیکه حق سنوات قراردادهای سابق را هنگام پایان قرارداد دریافت نموده، صرفا حق سنوات آخرین قرارداد به وی تعلق نمی گیرد لیکن اگر قراردادهای سابق را تسویه نکرده، کل مدت کارکرد از حق سنوات محروم می گردد. اما این پایان ماجرا نیست، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 1347، 1349،1348 مورخ17 اسفند1395 با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت حق سنوات به کارگری که ترک کار می کند، وجود ندارد ومقنن در ماده14قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقا نظاممالی کشور مصوب 1394،کارگران دارای قرارداد مدت موقت رابه نسبت مدت کارکرد مستحق حق سنوات دانسته، لذا پرداخت حق سنوات را از جمله وظایف کارفرما(( حتی درصورت ترک کار کارگر)) دانسته وبندهای 4 و 5 دستورالعمل شماره 17 وزارت کار را ابطال نموده است. لذا با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق سنوات به همه کارگران حتی کارگرانی که ترک کار می‌کنند تعلق می‌گیرد. نکته قابل تأمل اینست که با این وصف فرقی بین کارگری که استعفا می‌کند وشرایط استعفا مندرج درماده 21 قانون کار را رعایت می‌کند و کارگری که بدون اعلام قبلی ترک کار می‌کند، وجود ندارد ودر واقع واژه((استعفا)) مندرج در بند(و) ماده 21 قانون کار بلا اثر گردیده است. 💯 آموزش قانون کار | استاد آرانی. لینک کانال در پیام رسان ایتا 💬 @Kar_Arani 🛎 برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تماس بگیرید: 09122531800
سوال: کارگری با دارا بودن شرایط، از کارفرما حق اولاد دریافت می‌کند، آیا همسر وی نیز که در همان کارگاه شاغل است، مشمول دریافت حق اولاد می‌باشد؟ پاسخ : در پرداخت حق اولاد ملاک دارا بودن شرایط است و جنسیت کارگر و سرپرست خانواده بودن شرط نیست، لذا به زوجین همکار نیز با دارا بودن شرایط، حق اولاد تعلق می‌گیرد. ✅لینک کانال عمومی مشاوره و آموزش قانون کار استاد آرانی در پیام رسان ایتا : @Kar_Arani 🛎 برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 09122531800 یا به آیدی @MJ_Arani پیام دهید.
سؤال : مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی کارگران، متوسط حقوق 24 ماه گذشته است، حال آیا می‌توان 24 ماهه آخر منتهی به بازنشستگی مبلغ بیشتری به عنوان حقوق پرداخت کرد تا مستمری بازنشستگی افزایش پیدا کند؟ پاسخ : درصورتیکه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در 24 ماه آخر خدمت آنها، بیش از رشد طبیعی حقوق باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد مشروط به اینکه افزایش دستمزد، به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، پرداخت مستمری بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق 5 سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت خواهد شد. ✅لینک کانال آموزش و مشاوره قانون کار استاد آرانی در پیام رسان ایتا : @Kar_Arani 🛎 برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 09122531800 یا به آیدی @MJ_Arani پیام دهید.
شهادت امام محمد باقر علیه السلام تسلیت
سؤال : آیا کارفرما می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید؟ پاسخ: در موارد زیر کارفرما میتواند از مزد کارگر برداشت نماید: - مواردی مانند حق بیمه سهم کارگر و مالیات که قانون اجازه داده است. - مبالغی که به عنوان مساعده در طول ماه به کارگر پرداخت نموده است. - اقساط وامی که کارفرما به کارگر پرداخت نموده است. - مبالغ اضافی که در اثر اشتباه در محاسبه به کارگر پرداخت شده است. - اجاره خانه سازمانی در صورتی که خانه سازمانی در اختیار کارگر قرار داده است. - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف، تعهد شده است. - تعهد کسر از اقساط بابت ضمانت وام بانکی - دستور مقام قضایی 💯 لینک کانال عمومی مشاوره و آموزش قانون کار استاد آرانی در پیام رسان ایتا 💬 @Kar_Arani 🛎 برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تماس بگیرید: 09122531800 یا به آیدی @MJ_Arani پیام دهید.
سؤال : تأمین غذای کارگری که بیشتر از هفت ساعت و بیست دقیقه کار می‌کند به عهده کارفرما هست یا نه؟ پاسخ : در مقررات قانون کار تکلیفی برای کارفرما برای تأمین غذای کارگر حتی برای کارگری که اضافه کار دارد، پیش‌بینی نشده است مگر در مواردیکه بموجب ماده 26 قانون کار عرف شده باشد. لازم به ذکر است صرفا کارگاه‌هایی که برای مدت محدود و به منظور انجام کار معین دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرما به استناد ماده 151 قانون کار مکلف است سه وعده غذایی مناسب با هزینه کارفرما، برای کارگران فراهم نماید. 💯 لینک کانال مشاوره قانون کار استاد آرانی در پیام رسان ایتا 💬 @Kar_Arani 🛎 برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تماس بگیرید: 09122531800 یا به آیدی @MJ_Arani پیام دهید.
سؤال : در همسایگی ما کارگاه جوشکاری وجود دارد که سروصدای زیاد آن برای ما ایجاد می‌کند، برای رفع مزاحمت کجا مراجعه کنیم؟ پاسخ: رسیدگی به مزاحمت مشاغل و کارگاه‌هایی که قبلا خارج از محدوده قانونی بوده و در نتیجه گسترش شهر داخل محدوده شهری قرار گرفته است در صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری قرار دارد. نظریه مشورتی شماره5805/7مورخ 1376/8/26اداره حقوقی قوه قضائیه هم همین نظر را تایید نموده است. 💯 لینک کانال آموزش و مشاوره قانون کار استاد آرانی در پیام رسان ایتا 💬 @Kar_Arani 🛎 برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تماس بگیرید: 09122531800 یا به آیدی @MJ_Arani پیام دهید.
سؤال : آیا اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف اداره کار مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟ پاسخ : اقامه دعوی و طرح دادخواست در مراجع حل اختلاف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و هیچ‌گونه مقرراتی مبنی بر دریافت هزینه از طرفین دعوی وجود ندارد. هزینه احراز هویت در سامانه جامع روابط کار و هزینه هایی مانند پرداخت حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری و وکیل جزء هزینه‌های دادرسی محسوب نمی‌شود. 💯 لینک کانال مشاوره و آموزش قانون کار استاد آرانی در پیام رسان ایتا 💬 @Kar_Arani 🛎 برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تماس بگیرید: 09122531800 یا به آیدی @MJ_Arani پیام دهید.
سوال: کارگری بصورت پاره وقت (کمتر از 44 ساعت در هفته) در کارگاهی اشتغال دارد و دارای 3 فرزند می‌باشد، در خصوص تعلق یا عدم تعلق کمک هزینه عائله مندی(حق اولاد) اعلام نظر فرمایید؟ پاسخ : با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت دو فرزند مقرر در ماده 86 قانون تأمین اجتماعی از تاریخ 92/4/29 ملغی گردیده و از تاریخ مذکور به هر کارگر زن یا مرد بابت تمامی فرزندان که شرایط مقرر در ماده 86 قانون تأمین اجتماعی را دارا باشند، کمک هزینه عائله مندی تعلق می‌گیرد اعم از اینکه فرزند سوم به بعد قبل از تاریخ ذکرشده بدنیا آمده باشد یا بعد از آن. همچنین با توجه به ماده 39 قانون کار، کارگران پاره‌وقت به نسبت میزان کارکرد مستحق دریافت این مبلغ هستند. 💯 لینک کانال مشاوره و آموزش قانون کار استاد آرانی در پیام رسان ایتا 💬 @Kar_Arani 🛎 برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تماس بگیرید: 09122531800 یا به آیدی @MJ_Arani پیام دهید.
سؤال : با توجه به پیشرفت تکنولوژی واینکه تعدادی از کارفرمایان تمایل دارند با کارگران خود قرارداد کار الکترونیکی منعقد نمایند واز آنجا که در قانون کار، پیش بینی خاصی به لحاظ زمان تصویب قانون(1369)نشده است، سؤال اینست آیا قراردادهای کار الکترونیکی معتبرند؟ پاسخ: همه قراردادها از حیث شرایط صحت قرارداد، تابع احکام وقواعد عمومی قراردادها هستند. تفاوت قراردادهای الکترونیکی با قراردادهای فیزیکی ونوشتاری در نحوه ابراز اراده طرفین است. از آنجا که بموجب مفاد قانون تجارت الکترونیکی (داده پیام) درحکم (نوشته) تلقی شده و امضای الکترونیکی که با شرایط مندرج در قانون تجارت الکترونیکی منطبق باشد، دارای صحت و اعتبار است. لذا در صورت رعایت مقررات مرتبط در قانون مدنی و قانون کار و قانون تجارت الکترونیکی، دارای اعتبار می باشند. 💯 مشاوره قانون کار | استاد آرانی _ لینک این کانال آموزشی و کاربردی در پیام رسان ایتا را برای دوستان ارسال کنید. 💬 @Kar_Arani 🛎 برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تماس بگیرید: 09122531800 یا به آیدی @MJ_Arani پیام دهید.
سوال: آیا کارگری که از کارفرما حقوق و مزایای گذشته را طلب دارد و کارفرما بموجب دادخواست کارگر در اداره کار، محکوم شده است، آیا کارگر می‌تواند بابت تأخیر کارفرما در پرداخت بدهی، دیرکرد مطالبه نماید؟ پاسخ : بموجب ماده 725 آیین دادرسی مدنی، کارگر می‌تواند در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت حقوق و مزایا، با مراجعه به مراجع قضایی، طرح دادخواست و خسارت تأخیر تادیه (دیرکرد) مطالبه نماید. ✅لینک کانال عمومی مشاوره و آموزش قانون کار استاد آرانی در پیام رسان ایتا : @Kar_Arani برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 09122531800 یا به آیدی @MJ_Arani پیام دهید.

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا