کانال ایتا آسید جواد ذاکر،کربلایی حمید علیمی

#خادم_کانال
@Alonetired

شروط کپی، تبادل و نظرات شما عزیزان
https://eitaa.com/joinchat/2119762038C0a1b280f53

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا آسید جواد ذاکر،کربلایی حمید علیمی

دست حیــدر مخفیانه جسم پیغمبر کفن کرد با سرشک دیدۀ خود شستشوی آن بدن کرد اشـک تنهایـی شده از دیـدۀ زهـرا روانه تسلیت؛ سیلیِّ امّت، شاخۀ گل؛ تازیانه آنکـه بـوده خصـم دین و خصـم آیات شریفه کشتن خیرالنّساء را کرده امضا در سقیفه #شهادت_پیامبر_اکرم(ص)🥀 #شهادت_امام_حسن(ع)🥀 #تسلیت_باد🥀 #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━
🎶رهام نکن که جلد گنبدم 🎤#کربلایی_حمید_علیمی #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━
🎶آمدم ای شاه پناهم بده #شهادت_امام_رضا 🎤#کربلایی_حمید_علیمی #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━
#استوری #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━
#استوری #دلتنگ_کربلا #سید_جواد_ذاکر #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━
🎶روز جمعه شد و دلبر نیومد ای خدا کاسه صبرم سر اومد. #یاصاحب_الزمان ❤️ 🎤#حمید_علیمی #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━
#استوری #یاصاحب_زمان❤️ #کربلایی_حمید_علیمی #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━
#استوری #سید_جواد_ذاکر #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━
#استوری #سید_جواد_ذاکر #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━
#دمام_زنی 🎶امشب اگر‌ فردا شود 🎤#کربلایی_حمید_علیمی #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━
#واحد 🎶امشب شهادت نامه ی عشاق امضاء می شود 🎤#کربلایی_حمید_علیمی #کپی ب‍‌ا‍‍‌‍ ذ‌‌ک‍‌ر أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ب‍‌ح‍‍‌ق ز‍‍‌ی‍‌ن‍‌ب(س)آ‌‌ز‌‌ا‌‌د‌‌ ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━ #کربلایی_ذاکر_علیمی @K_Zaker_Alimi ❃━━━━✥🖤✥━━━━❃🖤━━━━

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا