کانال ایتا فاضل شیراز

موسسه آموزش عالی فاضل

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا فاضل شیراز

سه مرحله آزمون شبیه سازی وکالت مرکز وکلای اسفند ۱۴۰۲ ویژه مرکز وکلای قوه قضاییه۱۴۰۲ 🔸برگزاری آزمون به سبک و در سطح آزمون وکالت 🔸بررسی کلیه مواد قوانین اصلی، مهم‌ترین مواد قوانین خاص، دیدگاه های علمای حقوق، آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری 🔸پاسخنامه کاملا تشریحی، پاسخنامه صوتی، کارنامه دقیق کشوری 🔸شهریه: ۴۰۰ هزار تومان جهت ثبت نام از هریک از طرق زیر میتوانید اقدام فرمایید ۱- پیامک به ۰۹۳۸۸۴۹۶۳۷۵ ۲- تماس تلفنی با شماره زیر ۰۷۱۳۲۳۰۴۰۱۴ ۳- از طریق سایت‏ fazel.ac.ir/18.php
اطلاعیه مهم مرکز وکلای قوه قضائیه: به اطلاع داوطلبان محترم آزمون فوق العاده وکالت اسفند ماه ۱۴۰۲ مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می رساند با عنایت به لزوم برگزاری آزمون فوق العاده در انتهای سال و همچنین توصیه ریاست محترم مرکز بر عدم تغییر منابع و سرفصل های آزمون در راستای حمایت از جاماندگان آزمون شهریور ۱۴۰۲، طی مذاکره با سازمان سنجش مقرر گردید با عنایت به نص قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ ذیل ماده آزمونی آیین دادرسی مدنی، توسط قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ در آزمون اسفندماه تنها از قسمت های مشترک قانون مصوب ۱۳۹۴ و مصوب ۱۴۰۲ سئوال طرح شود و از قسمت های منسوخ شده سئوالی طرح نگردد. 📌 منبع: روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه
سه مرحله آزمون شبیه سازی وکالت مرکز وکلای اسفند ۱۴۰۲ ویژه مرکز وکلای قوه قضاییه۱۴۰۲ 🔸برگزاری آزمون به سبک و در سطح آزمون وکالت 🔸بررسی کلیه مواد قوانین اصلی، مهم‌ترین مواد قوانین خاص، دیدگاه های علمای حقوق، آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری 🔸پاسخنامه کاملا تشریحی، پاسخنامه صوتی، کارنامه دقیق کشوری 🔸شهریه: ۴۰۰ هزار تومان جهت ثبت نام از هریک از طرق زیر میتوانید اقدام فرمایید ۱- پیامک به ۰۹۳۸۸۴۹۶۳۷۵ ۲- تماس تلفنی با شماره زیر ۰۷۱۳۲۳۰۴۰۱۴ ۳- از طریق سایت‏ fazel.ac.ir/18.php
🔻طرح کامل آموزش آفلاین قوانین خاص ویژه آزمون وکالت کانون‌ وکلا و مرکزوکلای قوه قضاییه در سالهای اخیر بیش از ۳۰ درصد سوالات آزمون از قوانین خاص طرح شده است مطالعه و تسلط بر همه مواد قوانین خاص سخت و وقت گیر است اما در کلاسهای آفلاین قوانین خاص موسسه آموزش عالی فاضل اساتید مواد مهم این قوانین را در حداقل زمان ممکن بصورت شیوا و عالی تدریس کرده اند، با این کلاسها میتوانید تمام قوانین خاص را کامل فرا بگیرید و در آزمون به تمام سوالات این مبحث پاسخ دهید. 🔻جزئیات هر درس 🔹 مدنی - دکتر لطفی - ۲۴ ساعت 🔹آیین دادرسی مدنی - دکتر نعمت الهی و دکتر لطفی - ۳۰ ساعت (تذکر: قانون دیوان عدالت اداری ۱۴۰۲ و قانون شورای حل اختلاف ۹۴ و حل اختلاف ۱۴۰۲ تدریس کامل شده است ) 🔹تجارت - دکتر لطفی - ۷ ساعت 🔹جزا و کیفری - دکتر زارعی - ۶ ساعت 🔸امکان ثبت نام بصورت تکدرس وجود ندارد❗️ شهریه دوره کامل با تخفیف ۵۰ درصد ۲.۵ میلیون تومان است 🔻راههای ثبت نام 🔸سایت fazel.ac.ir 🔸پیامک به 09388496375 🔸تماس تلفنی 07132304014 07132343234 07132343235 07132343236
🔻طرح کامل آموزش آفلاین قوانین خاص ویژه آزمون وکالت کانون‌ وکلا و مرکزوکلای قوه قضاییه در سالهای اخیر بیش از ۳۰ درصد سوالات آزمون از قوانین خاص طرح شده است مطالعه و تسلط بر همه مواد قوانین خاص سخت و وقت گیر است اما در کلاسهای آفلاین قوانین خاص موسسه آموزش عالی فاضل اساتید مواد مهم این قوانین را در حداقل زمان ممکن بصورت شیوا و عالی تدریس کرده اند، با این کلاسها میتوانید تمام قوانین خاص را کامل فرا بگیرید و در آزمون به تمام سوالات این مبحث پاسخ دهید. 🔻جزئیات هر درس 🔹 مدنی - دکتر لطفی - ۲۴ ساعت 🔹آیین دادرسی مدنی - دکتر نعمت الهی و دکتر لطفی - ۳۰ ساعت (تذکر: قانون دیوان عدالت اداری ۱۴۰۲ و قانون شورای حل اختلاف ۹۴ و حل اختلاف ۱۴۰۲ تدریس کامل شده است ) 🔹تجارت - دکتر لطفی - ۷ ساعت 🔹جزا و کیفری - دکتر زارعی - ۶ ساعت 🔸امکان ثبت نام بصورت تکدرس وجود ندارد❗️ شهریه دوره کامل با تخفیف ۵۰ درصد ۲.۵ میلیون تومان است 🔻راههای ثبت نام 🔸سایت fazel.ac.ir 🔸پیامک به 09388496375 🔸تماس تلفنی 07132304014 07132343234 07132343235 07132343236
🔻طرح کامل آموزش آفلاین قوانین خاص ویژه آزمون وکالت کانون‌ وکلا و مرکزوکلای قوه قضاییه در سالهای اخیر بیش از ۳۰ درصد سوالات آزمون از قوانین خاص طرح شده است مطالعه و تسلط بر همه مواد قوانین خاص سخت و وقت گیر است اما در کلاسهای آفلاین قوانین خاص موسسه آموزش عالی فاضل اساتید مواد مهم این قوانین را در حداقل زمان ممکن بصورت شیوا و عالی تدریس کرده اند، با این کلاسها میتوانید تمام قوانین خاص را کامل فرا بگیرید و در آزمون به تمام سوالات این مبحث پاسخ دهید. 🔻جزئیات هر درس 🔹 مدنی - دکتر لطفی - ۲۴ ساعت 🔹آیین دادرسی مدنی - دکتر نعمت الهی و دکتر لطفی - ۳۰ ساعت (تذکر: قانون دیوان عدالت اداری ۱۴۰۲ و قانون شورای حل اختلاف ۹۴ و حل اختلاف ۱۴۰۲ تدریس کامل شده است ) 🔹تجارت - دکتر لطفی - ۷ ساعت 🔹جزا و کیفری - دکتر زارعی - ۶ ساعت 🔸امکان ثبت نام بصورت تکدرس وجود ندارد❗️ شهریه دوره کامل با تخفیف ۵۰ درصد ۲.۵ میلیون تومان است 🔻راههای ثبت نام 🔸سایت fazel.ac.ir 🔸پیامک به 09388496375 🔸تماس تلفنی 07132304014 07132343234 07132343235 07132343236
🔻پاسخ بیش از ۳۰٪ کل سوالات آزمون وکالت 👇👇👇👇 https://www.instagram.com/reel/C3dBb6vrbB1/?igsh=Mjk2MDExaGt5Z2po
🔻پاسخ بیش از ۳۰٪ کل سوالات آزمون وکالت 👇👇👇👇 https://www.instagram.com/reel/C3dBb6vrbB1/?igsh=Mjk2MDExaGt5Z2po
🔻طرح کامل آموزش آفلاین قوانین خاص ویژه آزمون وکالت کانون‌ وکلا و مرکزوکلای قوه قضاییه در سالهای اخیر بیش از ۳۰ درصد سوالات آزمون از قوانین خاص طرح شده است مطالعه و تسلط بر همه مواد قوانین خاص سخت و وقت گیر است اما در کلاسهای آفلاین قوانین خاص موسسه آموزش عالی فاضل اساتید مواد مهم این قوانین را در حداقل زمان ممکن بصورت شیوا و عالی تدریس کرده اند، با این کلاسها میتوانید تمام قوانین خاص را کامل فرا بگیرید و در آزمون به تمام سوالات این مبحث پاسخ دهید. 🔻جزئیات هر درس 🔹 مدنی - دکتر لطفی - ۲۴ ساعت 🔹آیین دادرسی مدنی - دکتر نعمت الهی و دکتر لطفی - ۳۰ ساعت (تذکر: قانون دیوان عدالت اداری ۱۴۰۲ و قانون شورای حل اختلاف ۹۴ و حل اختلاف ۱۴۰۲ تدریس کامل شده است ) 🔹تجارت - دکتر لطفی - ۷ ساعت 🔹جزا و کیفری - دکتر زارعی - ۶ ساعت 🔸امکان ثبت نام بصورت تکدرس وجود ندارد❗️ شهریه دوره کامل با تخفیف ۵۰ درصد ۲.۵ میلیون تومان است 🔻راههای ثبت نام 🔸سایت fazel.ac.ir 🔸پیامک به 09388496375 🔸تماس تلفنی 07132304014 07132343234 07132343235 07132343236
👆امروز مرحله ۱ آزمون اغاز میشود
سه مرحله آزمون شبیه سازی وکالت مرکز وکلای اسفند ۱۴۰۲ ویژه مرکز وکلای قوه قضاییه۱۴۰۲ تاریخ برگزاری: ۲۷ بهمن ۴ اسفند ۱۱ اسفند 🔸برگزاری آزمون به سبک و در سطح آزمون وکالت 🔸بررسی کلیه مواد قوانین اصلی، مهم‌ترین مواد قوانین خاص، دیدگاه های علمای حقوق، آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری 🔸پاسخنامه کاملا تشریحی، پاسخنامه صوتی، کارنامه دقیق کشوری 🔸شهریه: ۴۰۰ هزار تومان جهت ثبت نام از هریک از طرق زیر میتوانید اقدام فرمایید ۱- پیامک به ۰۹۳۸۸۴۹۶۳۷۵ ۲- تماس تلفنی با شماره زیر ۰۷۱۳۲۳۰۴۰۱۴ ۳- از طریق سایت‏ fazel.ac.ir/18.php

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا