کانال ایتا کتاب های کاملا کاربردی و پرونده محور ویژه قضات

سفارش کتاب ۰۹۱۲۶۵۲۵۰۷۰

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا کتاب های کاملا کاربردی و پرونده محور ویژه قضات

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🎤کلیپ معرفی ✅ کتاب دستیار وکلا ( جلد سوم) 💐مباحث: بطلان؛ فسخ؛ انفساخ؛ تفاسخ و... 📡📡 کاملترین کتاب منتشر شده در کشور در خصوص تنظیم دادخواست و لایحه نویسی بر اساس ارکان دعاوی حقوقی لینک کانال کتب ایتا @nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 📡📡 قسمتهایی از کتاب دستیار دادگاه   حقوقی جلد هشتم((مبحث ادله اثبات دعوا)) ✍🌹 مدیریت جلسه دادرسی در دعاویی حقوقی 📡صفحه پنجم 🌱چاپ سوم لینک کانال @nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 📡📡 قسمتهایی از کتاب دستیار دادگاه   حقوقی جلد هشتم((مبحث ادله اثبات دعوا)) ✍🌹 مدیریت جلسه دادرسی در دعاویی حقوقی 📡صفحه چهارم 🌱چاپ سوم لینک کانال @nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 📡📡 قسمتهایی از کتاب دستیار دادگاه   حقوقی جلد هشتم((مبحث ادله اثبات دعوا)) ✍🌹 مدیریت جلسه دادرسی در دعاویی حقوقی 📡صفحه سوم 🌱چاپ سوم لینک کانال @nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 📡📡 قسمتهایی از کتاب دستیار دادگاه   حقوقی جلد هشتم((مبحث ادله اثبات دعوا)) ✍🌹 مدیریت جلسه دادرسی در دعاویی حقوقی 📡صفحه دوم 🌱چاپ سوم لینک کانال @nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 📡📡 قسمتهایی از کتاب دستیار دادگاه   حقوقی جلد هشتم((مبحث ادله اثبات دعوا)) ✍🌹 مدیریت جلسه دادرسی در دعاویی حقوقی 📡صفحه اول 🌱چاپ سوم لینک کانال @nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ❇️❇️ قسمتی از کتاب فوق العاده دستیار دادسرا چاپ هفتم 📡با تجدید نظر و اضافات بهار ۱۴۰۳ 🥇🥇 طرحی متفاوت 🎖🎖منطبق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری لینک کانال @nashrehoghoghepoya 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ❇️❇️ کتاب فوق العاده دستیار دادسرا به چاپ هفتم رسید 📡با تجدید نظر و اضافات بهار ۱۴۰۳ 🥇🥇 طرحی متفاوت 🎖🎖منطبق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️ ✅ دستورات قضایی ✅ تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری بر.. ✅ سوالات از شاکی ✅قرارهای نهایی همراه با استدلال ✅ کدهای سیستم cms ✅ و..... 📢 برای تهیه و سفارش کتاب به شماره ۰۹۱۲۶۵۲۵۰۷۰ در ایتا مکاتبه بفرمایید لینک کانال @nashrehoghoghepoya 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ✍✍با توجه به نیازی که دارید کتب کاربردی پرونده محور را انتخاب نمایید ✍بر اساس ارکان دعاویی حقوقی؛ خانواده : کیفری و.... ( جهت توضیحات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۶۵۲۵۰۷۰ تماس حاصل بفرمایید) 💐بسته دادگاه حقوقی 🌱بسته دادگاه خانواده 💐بسته دادگاه کیفری 📡📡📡بسته دادگاه صلح 🌱بسته دادسرا 💐بسته آموزش سمپ 🌷بسته اختبار 🌷بسته اجرای احکام مدنی 🌱بسته اجرای احکام کیفری 🌱بسته سرپرستی 🌷بسته اظهار نظر 🇮🇷بسته وظایف ناظر زندان 💐 بسته دادگاه و دادسرای نظام 🌷 بسته آموزش مدیران دفاتر حقوقی لینک کانال کتب در ایتا 👇 https://eitaa.com/nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🎤🎤 کلیپ معرفی   ✍کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد پنجم( مبحث قرار عدم‌ استماع) 🌱🌱چاپ پنجم لینک کانال کتب ایتا https://eitaa.com/nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🎤🎤 کلیپ معرفی ✍کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد دوم( مبحث دادخواست ) 🌱🌱چاپ ششم لینک کانال کتب ایتا https://eitaa.com/nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ❇️  قسمتی از کتاب دستیار دادگاه حقوقی 🎤چاپ ششم جلد دوم :  مبحث دادخواست( چاپ ششم) ❇️❇️ کاملترین کتاب در مبحث دادخواست به صورت کاربردی ❇️ ویژه قضات و وکلای دادگستری لینک کانال @nashrehoghoghepoya
❇️  معرفی کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد دوم :  مبحث دادخواست( چاپ ششم) ✏️✏️ نحوه محاسبه تمبر مالیاتی و حق الوکاله وکیل با ذکر مثال های متنوع در قالب جدول ✏️✏️ لیست کامل دعاویی مالی و غیر مالی ✏️✏️ و... ❇️❇️ کاملترین کتاب در مبحث دادخواست به صورت کاربردی 🎤چاپ ششم ❇️ ویژه قضات و وکلای دادگستری لینک کانال @nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🎤🎤 کلیپ معرفی ✍کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد اول( مبحث صلاحیت ) 🌱🌱چاپ هفتم لینک کانال کتب ایتا https://eitaa.com/nashrehoghoghepoya
❇️ فایل معرفی کتاب دستیار دادگاه حقوقی چاپ هفتم جلد اول: مبحث صلاحیت 🌺🌺 چاپ هفتم💐💐 لینک کانال @nashrehoghoghepoya
❇️ کتاب دستیار دادگاه حقوقی به چاپ 🇮🇷هفتم🇮🇷 رسید جلد اول: مبحث صلاحیت ۵۰۴ صفحه 🌹🇮🇷چاپ هفتم💐 ✏️✏️ 95 مورد عدم صلاحیت در موضوعات مختلف همراه با نمونه فرم های استدلالی ❇️❇️ کاملترین کتاب در مبحث صلاحیت به صورت کاربردی 🔍🔍 ذکر موارد اختلافی ( دکترین حقوق، آرای دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی، نشست های قضایی) ❇️ ویژه قضات و وکلای دادگستری @nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🎤🎤 کلیپ معرفی ✍کتاب همیار دادگاه حقوقی جلد دهم( مبحث انحلال معامله ) ♦️فسخ ❤️انفساخ 🏠تفاسخ 🌱🌱چاپ چهارم لینک کانال کتب ایتا https://eitaa.com/nashrehoghoghepoya
✍✍ قسمتهایی از کتاب همیار دادگاه حقوقی جلد دهم ؛ مبحث انحلال معامله ((فسخ ؛ انفساخ ؛ تفاسخ)) ✍💐ویژه قضات و وکلای دادگستری 📡📡چاپ چهارم💐 لینک کانال @nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ✅ کتاب همیار دادگاه حقوقی جلد دهم مبحث: انحلال معامله ((فسخ؛ انفساخ ؛ تفاسخ )) 📡📡 به چاپ چهارم رسید 💐💐 📡شامل مباحث:👇👇 ✍تعدد اسباب متعدد فسخ در یک دادخواست ✍ لزوم یا عدم لزوم ذکر واژه تایید در دعوای فسخ قرارداد ✍ نحوه تشخیص تفکیک دعوای تایید فسخ و تایید انفساخ ( شرط فاسخ) ✍ تاثیر اسقاط کافه خیارات در قرارداد بر ارش ناشی از خیار عیب ✍امکان یا عدم امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در صورت فسخ بیع ✍معنای فوریت فسخ 📡📡چاپ چهارم 💐💐 لینک کانال @nashrehoghoghepoya
❇️❇️ نمونه قرار رد درخواست صدور دستور موقت در خصوص چک ✅✅ قسمتی از کتاب دستیار دادگاه حقوقی( جلد سوم) 💐چاپ پنجم لینک کانال https://eitaa.com/nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ✍✍با توجه به نیازی که دارید کتب کاربردی پرونده محور را انتخاب نمایید ✍بر اساس ارکان دعاویی حقوقی؛ خانواده : کیفری و.... ( جهت توضیحات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۶۵۲۵۰۷۰ تماس حاصل بفرمایید) 💐بسته دادگاه حقوقی 🌱بسته دادگاه خانواده 💐بسته دادگاه کیفری 📡📡📡بسته دادگاه صلح 🌱بسته دادسرا 💐بسته آموزش سمپ 🌷بسته اختبار 🌷بسته اجرای احکام مدنی 🌱بسته اجرای احکام کیفری 🌱بسته سرپرستی 🌷بسته اظهار نظر 🇮🇷بسته وظایف ناظر زندان 💐 بسته دادگاه و دادسرای نظام 🌷 بسته آموزش مدیران دفاتر حقوقی لینک کانال کتب در ایتا 👇 https://eitaa.com/nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🎤کلیپ معرفی ✅ کتاب دستیار دادگاه حقوقی( جلد هشتم؛ مبحث ادله اثبات‌ دعوا) 📡📡 کاملترین کتاب منتشر شده در کاربردی در کشور در خصوص مبحث ادله اثبات‌ دعوا 🌷ویژه قضات و وکلا لینک کانال کتب ایتا @nashrehoghoghepoya
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ✅ قسمتی از کتاب دستیار وکلا 💐💐✍✍ نکاتی که وکیل دادگستری در رکن دوم دعوای خلع ید میبایست از شخص مراجعه کننده سوال نماید 📡📡اولین کتاب کاربردی منتشر شده در کشور ویژه وکلا و کارآموزان لینک کانال @nashrehoghoghepoya
❇️❇️   قسمتهایی از کتاب مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه 🌷🌷چاپ سوم🌹🌹 لینک کانال  @nashrehoghoghepoya
❇️❇️   مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه به💐 چاپ سوم🌷 رسید 🥇🥇 همراه با مواد قانونی مرتبط 🎖🎖منطبق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 📡📡 چاپ سوم📡📡 🌷🌷چاپ سوم🌹🌹 لینک کانال  @nashrehoghoghepoya

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا