کانال ایتا گلستان

کانال ایتا 🔷گلستان خاطرات شهـــدا🏴🔷

کانال ایتا 🔷گلستان خاطرات شهـــدا🏴🔷

💠خاطرات،وصایا،سیره عملی شهدا💠 تبلیغات ،انتقادات پیشنهادات @Sun_man313 🕪مسئول تبادلات 👇👇 @Khadem_mz1234 تبادل فقط با کانالهای انقلابی و مذهبی بالای 1k در غیر اینصورت پیام ندهید این کانال در سروش👇

مشاهدهکانال ایتا 🔷گلستان خاطرات شهـــدا🏴🔷
ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا