کانال ایتا اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی ایرانداک 1

این گروه در راستای خدمت رسانی و خدمات آموزشی و معرفی هر چه بیشتر دوره های آموزشی ایرانداک و اطلاعیه و بروشور های آموزشی ایجاد شده. برای ثبت نام وآگاهی از برگزاری و اهداف و سرفصل دوره های آموزش به نشانی www.edu.irandoc.ac.ir مراجعه فرمائید.

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی ایرانداک 1

ایرانداک در پنجاه‌وششمین سالِ کارِ خود، همچنان دُرسا و پویا؛ همراه هر پژوهش، پژوهشگر، و سیاست‌گذار 1347 - 1403 🌻مدیریت آموزش ایرانداک برگزار می کند: 🌹کارگاه: جستجو و بازیابی پیشرفته اطلاعات علمی از پایگاه های اطلاعاتی و استنادی بین المللی 🗓 زمان برگزاری: پنج‌شنبه 10 خرداد 1403 از ساعت 10تا 14 🕝 مدت: ۴ 🌿 هزینه: 300 هزار تومان 🌺 کارگاه در بستر ادوبي كانكت به صورت مجازی برگزار شود. 🌷مدرس: دکتر فرشید دانش عضو هیئت علمی 🌺 جهت اطلاع لینک دانلود فیلم و پاورپوینت کارگاه به همراه گواهی نامه معتبر پژوهشگاه علوم و فناروی اطلاعات ایران (ایرانداک) به دانش پذیران گرامی بعد از برگزاری ارسال می شود. 🌿ثبت نام در سامانه آموزش: https://edu.irandoc.ac.ir 🌸 تماس با ما 📞66951404 09386406638 [email protected] [email protected] ☘️ایرانداک،گنجینه علمی ايرانيان☘️ ♦️گروه بله ble.ir/join/Njg5NTZj 🎗 کانال ایتا https://eitaa.com/s/irandoc1/ ☘️ گروه واتساپ https://chat.whatsapp.com/IC3DroD8njN4AjQmjb8OCl 🎄گروه تلگرام https://t.me/irandoc1 🪴☘️🌼🌸⚘🍃💐🌲🌻
💐🌲🌱🌿🌹💐🌾🌺🌴 ایرانداک در پنجاه‌وششمین سالِ کارِ خود، همچنان دُرسا و پویا؛ همراه هر پژوهش، پژوهشگر، و سیاست‌گذار 1347 - 1403 🌻مدیریت آموزش ایرانداک برگزار می کند: 🌹کارگاه: روش پژوهش: تحلیل محتوای کیفی 🗓 زمان برگزاری: چهارشنبه 9 خرداد 1403 از ساعت 9 تا 13 🕝 مدت: ۴ ساعت 🌻هزینه کارگاه : 300 هزار تومان 🌺 کارگاه در بستر ادوبي كانكت به صورت مجازی برگزار شود. 🌷مدرس: دکتر روح اله زابلی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 🌺 جهت اطلاع لینک دانلود فیلم و پاورپوینت کارگاه به همراه گواهی نامه معتبر پژوهشگاه علوم و فناروی اطلاعات ایران (ایرانداک) به دانش پذیران گرامی بعد از برگزاری ارسال می شود. 🌿ثبت نام در سامانه آموزش: https://edu.irandoc.ac.ir 🌸 تماس با ما 📞66951404 09386406638 [email protected] ☘️ایرانداک،گنجینه علمی ايرانيان☘️ ♦️گروه بله ble.ir/join/Njg5NTZj 🎗 کانال ایتا https://eitaa.com/s/irandoc1/ ☘️ گروه واتساپ https://chat.whatsapp.com/IC3DroD8njN4AjQmjb8OCl 🎄گروه تلگرام https://t.me/irandoc1 🪴☘️🌼🌸⚘🍃💐🌲🌻
💐🌲🌱🌿🌹💐🌾🌺🌴 ایرانداک در پنجاه‌وششمین سالِ کارِ خود، همچنان دُرسا و پویا؛ همراه هر پژوهش، پژوهشگر، و سیاست‌گذار 1347 - 1403 🌻مدیریت آموزش ایرانداک برگزار می کند: 🌹کارگاه: ویرایش ادبی و فنی نوشتارهای علمی (کتاب، مقاله، پایان‌نامه، و رساله)(مجازی) 🗓 زمان برگزاری: دوشنبه 7 خرداد 1403 از ساعت 9 تا 13 🕝 مدت: ۴ ساعت 🌻هزینه کارگاه : 300 هزار تومان 🌺 کارگاه در بستر ادوبي كانكت به صورت مجازی برگزار شود. 🌷مدرس: دکتر فریبرز درودی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناروی اطلاعات ایران(ایرانداک) 🌺 جهت اطلاع لینک دانلود فیلم و پاورپوینت کارگاه به همراه گواهی نامه معتبر پژوهشگاه علوم و فناروی اطلاعات ایران (ایرانداک) به دانش پذیران گرامی بعد از برگزاری ارسال می شود. 🌿ثبت نام در سامانه آموزش: https://edu.irandoc.ac.ir 🌸 تماس با ما 📞66951404 09386406638 [email protected] ☘️ایرانداک،گنجینه علمی ايرانيان☘️ ♦️گروه بله ble.ir/join/Njg5NTZj 🎗 کانال ایتا https://eitaa.com/s/irandoc1/ ☘️ گروه واتساپ https://chat.whatsapp.com/IC3DroD8njN4AjQmjb8OCl 🎄گروه تلگرام https://t.me/irandoc1 🪴☘️🌼🌸⚘🍃💐🌲🌻
ایرانداک در پنجاه‌وششمین سالِ کارِ خود، همچنان دُرسا و پویا؛ همراه هر پژوهش، پژوهشگر، و سیاست‌گذار 1347 - 1403 🌻مدیریت آموزش ایرانداک برگزار می کند: 🌹کارگاه آموزشی: ارتباط موثر شناختی(حضوری و مجازی) 🗓 زمان برگزاری: یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 از ساعت ۹ تا ۱۳ 🕝 مدت: ۴ ساعت 🌻هزینه کارگاه : 220 هزار تومان 🌺 کارگاه در بستر ادوبي كانكت به صورت مجازی برگزار شود. 🌷مدرس: دکتر عطاران روانشناس شناختی و مدرس مهارت های نرم 🌺 جهت اطلاع لینک دانلود فیلم و پاورپوینت کارگاه به همراه گواهی نامه معتبر پژوهشگاه علوم و فناروی اطلاعات ایران (ایرانداک) به دانش پذیران گرامی بعد از برگزاری ارسال می شود. 🌿ثبت نام در سامانه آموزش: https://edu.irandoc.ac.ir 🌸 تماس با ما 📞66951404 09386406638 [email protected] محل برگزاری حضوری: تهران خیابان انقلاب، تقاطع انقلاب فلسطین، فلسطین جنوبی کوچه خواجه نصیر شماره ۱۱ ایرانداک( درب پارکینگ)، مدیریت آموزش ☘️ایرانداک،گنجینه علمی ايرانيان☘️ ♦️گروه بله ble.ir/join/Njg5NTZj 🎗 کانال ایتا https://eitaa.com/s/irandoc1/ ☘️ گروه واتساپ https://chat.whatsapp.com/IC3DroD8njN4AjQmjb8OCl 🎄گروه تلگرام https://t.me/irandoc1 🪴☘️🌼🌸⚘🍃💐🌲🌻
🪴☘️🌼🌸⚘🍃💐🌲🌻 ایرانداک در پنجاه‌وششمین سالِ کارِ خود، همچنان دُرسا و پویا؛ همراه هر پژوهش، پژوهشگر، و سیاست‌گذار 1347 - 1403 🌻مدیریت آموزش ایرانداک برگزار می کند: 🌹کارگاه آموزشی: فن بیان و برقراری ارتباط موثر (مجازی) 🗓 زمان برگزاری: دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 از ساعت ۹ تا ۱۳ 🕝 مدت: ۴ ساعت 🌻هزینه کارگاه :250 هزار تومان 🌺 کارگاه در بستر ادوبي كانكت به صورت مجازی برگزار شود. 🌷مدرس: خانم دکتر حکیمی 🌺 جهت اطلاع لینک دانلود فیلم و پاورپوینت کارگاه به همراه گواهی نامه معتبر پژوهشگاه علوم و فناروی اطلاعات ایران (ایرانداک) به دانش پذیران گرامی بعد از برگزاری ارسال می شود. 🌿ثبت نام در سامانه آموزش: https://edu.irandoc.ac.ir 🌸 تماس با ما 📞66951404 09386406638 [email protected] ☘️ایرانداک،گنجینه علمی ايرانيان☘️ ♦️گروه بله ble.ir/join/Njg5NTZj 🎗 کانال ایتا https://eitaa.com/s/irandoc1/ ☘️ گروه واتساپ https://chat.whatsapp.com/IC3DroD8njN4AjQmjb8OCl 🎄گروه تلگرام https://t.me/irandoc1 🪴☘️🌼🌸⚘🍃💐🌲🌻
https://irandoc.ac.ir/news/5364
🪴☘️🌼🌸⚘🍃💐🌲🌻 ایرانداک در پنجاه‌وششمین سالِ کارِ خود، همچنان دُرسا و پویا؛ همراه هر پژوهش، پژوهشگر، و سیاست‌گذار 1347 - 1403 🌻مدیریت آموزش ایرانداک برگزار می کند: 🌹کارگاه آموزشی: نحوه نگارش پروپوزال و پایان نامه(مجازی) 🗓 زمان برگزاری: سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 از ساعت ۹ تا ۱۳ 🕝 مدت: ۴ ساعت 🌻هزینه کارگاه :250 هزار تومان 🌺 کارگاه در بستر ادوبي كانكت به صورت مجازی برگزار شود. 🌷مدرس: استاد گنجی 🌺 جهت اطلاع لینک دانلود فیلم و پاورپوینت کارگاه به همراه گواهی نامه معتبر پژوهشگاه علوم و فناروی اطلاعات ایران (ایرانداک) به دانش پذیران گرامی بعد از برگزاری ارسال می شود. 🌿ثبت نام در سامانه آموزش: https://edu.irandoc.ac.ir 🌸 تماس با ما 📞66951404 09386406638 [email protected] ☘️ایرانداک،گنجینه علمی ايرانيان☘️ ♦️گروه بله ble.ir/join/Njg5NTZj 🎗 کانال ایتا https://eitaa.com/s/irandoc1/ ☘️ گروه واتساپ https://chat.whatsapp.com/IC3DroD8njN4AjQmjb8OCl 🎄گروه تلگرام https://t.me/irandoc1 🪴☘️🌼🌸⚘🍃💐🌲🌻

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا