کانال ایتا 🇵🇸 علی قلیچ | alighelich


𝟏,𝟔⇢𝟏,𝟕
┊كانال‌اطلا؏رسانی‌طرفدارانِ🤍
𒀭𝘼𝙡𝙞 𝘼𝙠𝙗𝙖𝙧 𝙂𝙝𝙚𝙡𝙞𝙘𝙝🌱
⌗خوانندہ‌ی‌ارزشی!🕊️
⌗شاعر،موزیسین‌ومداح‌اهل‌بیت!🌿
⌗وفرزندشهیدسهراب‌قلیچ‌پور☁️

-ناشناسمون↓
https://daigo.ir/secret/421277246
-کانال پاسخگویی‌به‌ناشناس: @alighelichpv

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا 🇵🇸 علی قلیچ | alighelich

همین شروع برای جذاب بودن «ازسرگذشت» امشب کافیه❤️‍🔥✨ #از_سرگذشت #احسان_یاسین 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
『 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 』 #استوری_جدید آقای‌قلیچ🌿 - انرژی مثبت شما رو ذخیره می‌کنیم برای ادامه راه✨ 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
『 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 』 #استوری_جدید آقای‌قلیچ🌿 - جواب کوئسشن باکس👀✨ 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
『 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 』 #استوری_جدید آقای‌قلیچ🌿 - جواب کوئسشن باکس👀✨ 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
『 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 』 #استوری_جدید آقای‌قلیچ(اد استوری پیج ازسرگذشت)🌱 #ازسرگذشت🤍 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
『 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 』 #استوری_جدید آقای‌قلیچ🌿 - کوئسشن باکس گذاشتن... 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
『 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 』 #استوری_جدید آقای‌قلیچ🌿 - شهداء غزه الیوم / تتجلی صورة الحسین💔 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
『 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 』 #استوری_جدید آقای‌قلیچ(اد استوری پست پیج ازسرگذشت)🌱 #ازسرگذشت🤍 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
ـ ؛ ♥️ در چاي ِ روضه، عکس رُخ یار دیدھ‌ایم. • @insamti | این سمتی •
『 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 』 #استوری_جدید آقای‌قلیچ🌿 - شاید «یاسین» همون یا حسین باشه (برشی از برنامه #ازسرگذشت ، آقای موزون) 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
『 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 』 #استوری_جدید آقای‌قلیچ🌿 - روضه نمی‌خواهد تنی که سر ندارد...💔 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
ای شمس عالمی که قمر شد فدایی ات هر کربلا رسیده نشد کربلایی ات... #انتخاب #عاشورا 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ
بلنـد مرتبه شـاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نـکنـم عرش بر زمین افتاد
سنجاق پیغام
فیلم کامل استوری 📌📱
『 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 』 #استوری_جدید آقای‌قلیچ(اد استوری یکی از فن پیج ها)✨ - بذار بگن که آوازه خون بود و برا تو روضه خون شد... 𝘑𝘰𝘪𝘯 :⤿⪩ @GHELICH_IR 𖨂 ࣪𓈒 ִֶָ

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا