کانال ایتا بین الحرمین 🇵🇸


میگفت‌امام‌حسین‌علیھ‌السلام
همون‌دوربرگردونیھ ‌کھ وقتی‌از‌عالَم‌و‌آدم میبریم
برمون‌میگردونھ بھ‌زندگی♥️!

استوریامون↓
@BeainolHarameain315
شرایط↓
@Conditions_128
نذر
idpay.ir/beainolharameain
همسایمون↓
@shohaday_gommnam
#هدیه‌به‌‌حضرت‌صاحب‌‌الزمان♡

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا بین الحرمین 🇵🇸

↯♥ #اللّٰھم‌احفظ‌قائدناامام‌خامنه‌اے|💔🥀| السلام‌علیک یاأباعبدالله‌الحسین‌ 📸تصویر ویژه از رهبر انقلاب در اولین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در حسینیه امام خمینی(ره). ١۴٠٣/۴/٢٢ اللّٰھم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج ↯♥ #محرم #امام_حسین @BeainolHarameain
#محرم‌هزاروچھارصدوچھل‌وشش♥ روز‌هفتم‌چلھ
روزشماربین‌الحرمین🕊 ۴٣ روز تا اربعین حسینی ۱۴۴۶ اللّٰھم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج ↯♥ #امام_زمان #رئیسی_عزیز #سید_شهیدان_خدمت @BeainolHarameain
#نامه‌علوے ✨💚🍃 ↯🌙 حضرت امیرالمؤمنین علے علیه السلام فرمودند: وصيتى از آن حضرت (ع) كه پس از او با اموالش چه كنند. آن را هنگامى كه از صفين باز مى گشت نوشته است: اين وصيتى است كه بنده، خدا، على بن ابي طالب، امير المؤمنين، در باره دارايى خود بدان فرمان داده است. براى خشنودى خداوند تا او را به بهشت برد و در سراى امن خود فرود آورد. از اين وصيت: حسن بن على به انجام دادن اين وصيت قيام مى كند. خود از دارايى من هزينه مى كند آنسان، كه شايسته است، و از آن انفاق مى كند آنسان، كه شايسته است. اگر براى حسن حادثه اى پيش آيد و حسين زنده باشد، او كار را بر عهده خواهد گرفت و وصيتم را مانند برادرش به انجام خواهد رسانيد. نصيب دو پسر فاطمه از صدقه على همان مقدار است كه ديگر فرزندان على را. و اگر پسران فاطمه را براى اين كار تعيين كرده ام، براى خشنودى خدا و تقرب به رسول الله (ص) و پاس حرمت و شرف خويشاوندى اوست. و با كسى كه اين كار را بر عهده دارد، شرط مى كنم كه اصل مال را به همان گونه كه هست باقى گذارد و از ثمره آن هزينه كند، به شيوه اى كه بدان مأمور شده و راهنمايى گشته است. ديگر اين كه، نهالهاى نخلهاى آن قريه ها را نفروشد تا به قدرى فراوان گردند كه شناختن نخلستانها براى كسى، كه آنها را پيش از اين ديده است، دشوار باشد. از كنيزان من هر كه با او همبستر بوده ام و صاحب فرزندى باشد يا فرزندى در شكم داشته باشد، به فرزندش واگذار مى شود و مادر بهره فرزند است. اگر فرزندش بميرد و او زنده باشد آزاد مى شود و نام كنيز از او برداشته مى شود و آزادى نصيب او گردد. سید رضی: سخن آن حضرت كه مى گويد از نخلها «وديّه» را نفروشند، «وديّه» نهال نخل است و جمع آن «ودىّ» است و آنجا كه مى فرمايد «حتى تشكل ارضها غراسا» از فصيحترين سخنان است. مراد اين است، كه نخلها چنان بسيار شود كه كسى كه آن را پيش از اين به گونه ديگر ديده است، اكنون شناختش براى او دشوار باشد و پندارد كه زمين ديگر است. 📚 نھج البلاغه،نامه٢۴بخش١ ↯🌙 #نجف #ماه_محرم @BeainolHarameain
صباحاًأتَنَفَسُ‌بِحُبِ‌الحُسین🥀🏴 صلےاللّٰه‌علیڪ‌یامظلوم‌یااباعبداللّٰه💔🌴 اللّٰھم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج ↯♥ #محرم #امام_زمان #امام_حسین @BeainolHarameain
صلےاللّٰه‌علیڪ‌یااباعبداللّٰه💔 روزهفتم#محرم۱۴۴۶ روضہ‌حضرت‌علےاصغرعلیه‌السلام
اللّٰھم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج
↯♥ #السلام‌علیڪ‌یاعبدالله‌الرضیع|💔🏴| رو زدم آب بگیرم، پسرم را کشتند.. روی دستم پسر محتضرم را کشتند اللّٰھم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج ↯♥ #محرم #امام_حسین @BeainolHarameain
#نواےنوڪرے |💔🥀| ↯♥ لالا لالا لالایی گل پونه قناریِ بی‌آب و دونه حاج‌محمودڪریمے ↯♥ #محرم #امام_حسین @BeainolHarameain
↯♥ #السلام‌علیڪ‌یاقمربنےهاشم|💔🏴| تصاویر‌زیبالحظه‌تعویض‌پرچم‌ گنبدحضرت‌اباالفضل‌العباس‌علیه‌السلام به‌رنگ‌عزادرمراسم‌تعویض‌پرچم درشب‌اول‌ماه‌محرم١۴۴۶به‌وقت‌عراق یکشنبه٣٠ذےالحجه۱۴۴۵|١٧تیر۱۴۰٣ اللّٰھم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج ↯♥ #محرم #امام_حسین @BeainolHarameain
#محرم‌هزاروچھارصدوچھل‌وشش♥ روز‌ششم‌چلھ
روزشماربین‌الحرمین🕊 ۴۴ روز تا اربعین حسینی ۱۴۴۶ اللّٰھم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج ↯♥ #امام_زمان #رئیسی_عزیز #سید_شهیدان_خدمت @BeainolHarameain
#نامه‌علوے ✨💚🍃 ↯🌙 حضرت امیرالمؤمنین علے علیه السلام فرمودند: هنگامى كه ابن ملجم، لعنة الله عليه، او را ضربت زد، كمى پيش از وفاتش اين وصيت را بيان فرمود: شما را وصيت مى كنم كه به خدا هيچ شرك مياوريد و سنت محمد (صلى الله عليه و آله) را ضايع مگذاريد و اين دو ستون را همواره برپاى داريد، تا كسى را ياراى نكوهش شما نباشد. من ديروز يار و مصاحب شما بودم و امروز مايه عبرت شما هستم و فردا از ميان شما مى روم. اگر زنده بمانم، خود اختيار خون خود را دارم و اگر بميرم، مرگ ميعادگاه من است. اگر عفو كنم، موجب تقرب من به خداست و براى شما حسنه است. پس عفو كنيد: «آيا دوست نداريد كه خدا بيامرزدتان». به خدا سوگند، چون بميرم، چيزى كه آن را ناخوش دارم، به سراغم نخواهد آمد يا كسى كه ديدارش را نخواسته باشم بر من آشكار نخواهد شد. من همانند تشنه اى هستم كه به طلب آب مى رود و آب مى يابد. «آنچه نزد خداوند است براى نيكان بهتر است.» سید رضی مى گويد: بعضى از اين سخنان پيش از اين در خطبه ها گذشت ولى در اينجا چيزهايى افزون شده كه تكرار آن را سبب مى شد. 📚 نھج البلاغه،نامه٢٣بخش١ ↯🌙 #نجف #ماه_محرم @BeainolHarameain
أتَنَفَسُ‌بِحُبِ‌الحُسین🥀🏴 صلےاللّٰه‌علیڪ‌یامظلوم‌یااباعبداللّٰه💔🌴 اللّٰھم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج ↯♥ #محرم #امام_زمان #امام_حسین @BeainolHarameain
صلےاللّٰه‌علیڪ‌یااباعبداللّٰه💔 روزششم#محرم۱۴۴۶ روضه‌قاسم‌بن‌الحسن‌علیه‌السلام
اللّٰھم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج
حسینیه معلی رو ببینید
#محرم‌هزاروچھارصدوچھل‌وشش♥ روز‌پنجم‌چلھ
روزشماربین‌الحرمین🕊 ۴۵ روز تا اربعین حسینی ۱۴۴۶ اللّٰھم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج ↯♥ #امام_زمان #رئیسی_عزیز #سید_شهیدان_خدمت @BeainolHarameain
#نامه‌علوے ✨💚🍃 ↯🌙 حضرت امیرالمؤمنین علے علیه السلام فرمودند: نامه اى از آن حضرت (ع) اين نامه را به ابن عباس نوشته، و او مى گفت كه پس از سخن رسول الله (ص) از هيچ سخنى بدين پايه سود نبرده ام: اما بعد. گاه آدمى را دست يافتن به چيزى كه براى او مقدّر بوده، شادمان مى سازد، و گاه از دست دادن چيزى كه دست يافتن به آن برايش مقدر نبوده است، غمگين مى كند. پس بايد شادمانى تو به چيزى باشد كه براى آخرتت به دست آورده اى، و اندوهت به چيزى باشد كه از آخرتت از دست داده اى. به آنچه از دنيا به دست آورده اى فراوان شادى مكن، و بر آنچه از دنيايت از دست مى دهى، تأسف مخور و زارى منماى. و بايد همه همّ تو منحصر به كارهاى پس از مرگ باشد. 📚 نھج البلاغه،نامه٢٢بخش١ ↯🌙 #نجف #ماه_محرم @BeainolHarameain

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا