کانال ایتا عاشقانه هاےِ رنگے 😍🍃

کانال قشنگمون پر هستش از کلیپ و آهنگ های عاشقانه متن های زیبا و عاشقانه😍👇 @asheghanehaye_rangi ❤️ تبلیغات قیمت مناسب پذیرفته میشود آیدی زیر جهت رزرو تبلیغ @mfm6666 پیشنهاد ها و انتقاد های خودتون را با ما در میان بگذارید 😊

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا عاشقانه هاےِ رنگے 😍🍃

‌بزن رو گربه پایین کجا میبرتت👇🤦‍♀️😭   /> フ   | ᴗ͈ ᴗ͈ |   /`ミ _x 彡   /   |   / ヽ  ノ / ̄|  | | | | ( ̄ヽ__ヽ_)_) \二つ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌
چادری که نیازی به مقنعه و روسری نداشته باشه✔️ جیب داشته باشه✔️ پوشیه داشته باشه✔️ بشه روش کوله انداخت✔️ نیازی به مانتو نداشته باشه ✔️ اینجا پیدا میشه 😃👇: https://eitaa.com/joinchat/2523136118Cacbc86d713 با ضمانت مرجوع و تعویض برای خرید غیرحضوری🔥 .
جانی و دلی...!ای دل و جانم همه تو 🩷 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎آدرس کانال قشنگمون 😍👇 🌈@asheghanehaye_rangi ❤️
بفرست واسه با ارزش‌ترین آدمِ زندگیت ❤️ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎آدرس کانال قشنگمون 😍👇 🌈@asheghanehaye_rangi ❤️
🔴بزرگ ترین گروه شکرگزاری ایتا👌🏻 🔷️میدونستی که شکرگزاری نزدیکترین پله به خداوند هست؟ 🔷️تو خیلی راحت میتونی با شکرگزاری به خواسته هات برسی. 👈🏻ثروت زیاد میخوای ◀️ چله ی شکرگزاری 👈🏻شغل خوب میخوای ◀️ چله ی شکرگزاری 👈🏻سلامتی پایدارمیخوای◀️ چله ی شکرگزاری بدون حکمتی بوده با اینجا آشنا بشی 😇👇🏻 https://eitaa.com/joinchat/2336031148C1a1a15b5a0 بیا تو اگر نتیجه نگرفتی هر چی دلت خواست بگو 🥺👆🏻
❌ سوپرایز ویژه متاهلا و مجردا ❌ دیشب #عروسی ما بود. هیچ تجربه ای از #زندگی نداشتم و خیلی میترسیدم😱 آخر مراسم خواهرم اومد گفت استرس نداشته باش بیا میخوام بهترین کادوی عروسیتو بدم گفت این #کانال معجزست و تا اخر عمر زناشوییتون بهش محتاجی. حتی به شوهرتم بده لینکشو وقتی بازش کردم فهمیدم منظورش چیه. دهنم باز موند از محتوای عالیش. شماهم ببینید🚷🚷 👇👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/2336031148C1a1a15b5a0 همسرت رو دیونه خودت کن 💞❤️‍🔥
سلامی به قشنگی فردوس به بی‌ انتهایی هستی... سلامی به زیبایی بهار به‌ جلوه برگهای پاییزی و سفیدی و پاکی برف زمستان سلامی به محکمی پیوند قلبها که یاد آور خوبی‌ هاست ... سلام صبحتون زیبا☕️ 🌈@asheghanehaye_rangi ❤️
‌ سلام بچه ها چند نفرتون دنبال کار مجازی و آنلاین و... بودید و بهم پیام دادید. این کانال رو داشته باشید، شاید به دردتون بخوره و جایگزین خوبی برای کسب درامد باشه🌱 @.Kare_Majazi ‌ ‌👆
🪔 بگو #متولد_چه_ماهی هستی تا بگم از چه #شغلی میتونی به #درآمـد_عالی برسی ؟ ♥️ فروردین اردیبهشت  ♥️ ♥️ خرداد      تیـر          ♥️ ♥️ مرداد        شهریور    ♥️ ♥️ مـهر          آبـان        ♥️ ♥️ آذر            دی       ♥️ ♥️ بـهـمن        اسـفنـد ♥️ 😬همههه رو درست میگه😳👆👆
🌙 شب شد ✨دلها به فردا امیدوار شد 🌙چشم ها پر از خواب شد ✨همه میگویند که 🌙زندگی سر بالایی و سرازیری دارد ✨اما من می گویم 🌙زندگی هر چه که هست ✨جریان دارد 🌙می گویم: تا خدا هست و خدایی ✨می کند، امید هست 🌙فردا روشن است 🌈@asheghanehaye_rangi ❤️
اگه دیسک کمر، آرتروز زانو، رماتیسم و دردای کهنه ی بدنت کلافت کرده و دنبال راه چاره هستی توی کمترین زمان ممکن .. 😳👇🏻 اینجا رو از دست بدی کلی ضرر کردی 😰👇🏻 https://eitaa.com/joinchat/3649372450C7a384b4b16 .

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا